Hver erum við?

Ungmennafélag Íslands er landssamband ungmennafélaga. UMFÍ var stofnað á Þingvöllum 2. ágúst 1907. Innan UMFÍ eru 28 sambandsaðilar. Félögin eru 460 og félagsmenn rúmlega 300 þúsund.

Hvað gerum við?

UMFÍ er þjónustu- og samræmingaraðili fyrir sambandsaðila og aðildarfélög. UMFÍ leggur áherslu á fagleg vinnubrögð, jákvæð samskipti og samstarf með sameinaða krafta að leiðarljósi.

Hvernig gerum við það?

Nálgun UMFÍ er tvíþætt. Annars vegar styrkir UMFÍ sambandsaðila og aðildarfélög og veitir ráðgjöf. Hins vegar stendur UMFÍ fyrir eigin viðburðum og verkefnum í samræmi við stefnu UMFÍ.

Spurt og svarað um áhrif samkomubanns

Hvað þýðir samkomubann?

Með samkomubanni er átt við skipulagða viðburði þar sem fleiri en 20 manns koma saman. Við öll minni mannamót þarf auk þess að tryggja að nánd milli manna sé að minnsta kosti yfir tveir metrar og að aðgengi að handþvotti og handspritti sé gott.

Skipulagðir viðburðir sem bannið nær til eru til dæmis:

 • Íþróttaviðburðir, ráðstefnur, málþing, fundir og hliðstæðir viðburðir.
 • Skemmtanir, s.s. tónleikar, leiksýningar, bíósýningar, íþróttaviðburðir og einkasamkvæmi.
 • Kirkjuathafnir hvers konar, s.s. vegna útfara, giftinga, ferminga og annarra trúarsamkoma.

Að auki þurfa allir aðrir staðir að tryggja að ekki séu á sama tíma fleiri en 20 manns inni í sama rými. Þetta á t.d. við um vinnustaði, veitingastaði, mötuneyti, kaffihús, skemmtistaði, verslanir, sundlaugar, líkamsræktarstöðvar og söfn.

Þessi mörk eiga einnig við um almenningssamgöngur og aðra sambærilegra starfsemi eins og íþróttahús. 

 

Hvað fellur ekki undir samkomubann?

Samkomubannið nær ekki til alþjóðaflugvalla eða alþjóðahafna, flugvéla eða skipa. Hvatt er til þess að sóttvarnaráðstafanir verði efldar og rekstraraðilar grípi til ýtrustu ráðstafana til að minnka möguleika á smiti.

 

Hvenær hefst samkomubannið og hvenær lýkur því?

Samkomubannið gildir í fjórar vikur, frá og með mánudeginum 16. mars kl. 00:01 til og með mánudagsins 13. apríl kl. 00:01.

 

Upplýsingar af vefnum covid.is

Gildir tveggja metra reglan alltaf í íþróttum?

Samkvæmt nýjustu tilmælum yfirvalda gildir 2 metra reglan fyrir alla. 

Samkvæmt nýjustu leiðbeiningum um viðmið í íþrótta- og æskulýðsstarfi í ljósi takmörkunar á skólastarfi og samkomum eru tilmæli um að fella niður allt íþróttastarf. 

Mega æfingar fara fram á meðan samkomubann varir?

Mælst er til þess að skipulagt íþróttastarf á Íslandi falli niður í óákveðinn tíma vegna aðgerða til þess að sporna við útbreiðslu kórónuveirunnar.

Mega mót fara fram á meðan samkomubann varir?

Svarið er nei.

Mælst er til þess að skipulagt íþróttastarf á Íslandi falli niður í óákveðinn tíma vegna aðgerða til þess að sporna við útbreiðslu kórónuveirunnar.

Er leyfilegt að skipta upp íþróttasal/knattspyrnuhúsi í nokkur minni svæði?

Nei.

Mælst er til þess að skipulagt íþróttastarf á Íslandi falli niður í óákveðinn tíma vegna aðgerða til þess að sporna við útbreiðslu kórónuveirunnar.

Gilda sömu forsendur fyrir æfingar úti og inni?

Já, sömu reglur gilda um íþróttir inni og úti. 

Mælst er til þess að skipulagt íþróttastarf á Íslandi falli niður í óákveðinn tíma vegna aðgerða til þess að sporna við útbreiðslu kórónuveirunnar.

Þarf að þrífa búnað/áhöld og tæki eftir hvern iðkanda, hverja æfingu eða bara í lok dags?

Sóttvarnalæknir vill árétta að í auglýsingum heilbrigðisráðherra um samkomubann og um takmarkanir á skólastarfi er fjallað um að nálægð einstaklinga verði ekki minni en tveir metrar ef því er við komið. Einnig er ljóst að með vísan í leiðbeiningar um almennar sóttvarnaráðstafanir t.d. varðandi hreinlæti og smitleiðir að sameiginleg notkun á hverskonar búnaði til íþróttaiðkunar boltum, dýnum, rimlum, handlóðum, skíðalyftum og margs fleira án góðrar sótthreinsunar á milli notkunar einstaklinga er mjög varasöm og ekki í anda fyrirmæla um sóttvarnir.

 

Því er augljóst að í flestum íþróttum er nánast ómögulegt að æfa eða keppa.

 

Sóttvarnalæknir vill beina því til Íþrótta- og ólympíusambands Íslands að, líkt og gert hefur varðandi börn og ungmenni, að tekið verði hlé í æfingum og keppnum á vegum sambandsins og aðildarfélaga þeirra á meðan samkomubann varir.

Hvernig er með íþróttaiðkun leikskólabarna (Íþróttaskóla) þar sem þörf er á stuðningi foreldra?

Sóttvarnalæknir vill árétta að í auglýsingum heilbrigðisráðherra um samkomubann og um takmarkanir á skólastarfi er fjallað um að nálægð einstaklinga verði ekki minni en tveir metrar ef því er við komið. Einnig er ljóst að með vísan í leiðbeiningar um almennar sóttvarnaráðstafanir t.d. varðandi hreinlæti og smitleiðir að sameiginleg notkun á hverskonar búnaði til íþróttaiðkunar boltum, dýnum, rimlum, handlóðum, skíðalyftum og margs fleira án góðrar sótthreinsunar á milli notkunar einstaklinga er mjög varasöm og ekki í anda fyrirmæla um sóttvarnir.

 

Því er augljóst að í flestum íþróttum er nánast ómögulegt að æfa eða keppa.

 

Sóttvarnalæknir vill beina því til Íþrótta- og ólympíusambands Íslands að, líkt og gert hefur varðandi börn og ungmenni, að tekið verði hlé í æfingum og keppnum á vegum sambandsins og aðildarfélaga þeirra á meðan samkomubann varir.

Hvernig er best að haga íþróttaæfingum fyrir eldri aldurshópa (60+), til dæmis í boccía?

Mælst er til þess að skipulagt íþróttastarf á Íslandi falli niður í óákveðinn tíma vegna aðgerða til þess að sporna við útbreiðslu kórónuveirunnar.

Hver eru réttindi starfsmanna í íþróttahreyfingunni?

Starfsmenn og verktakar íþróttafélaga og frjálsra félagasamtaka eiga rétt til hlutagreiðslu samhliða minnkuðu starfshlutfalli vegna tímabundins samdráttar í starfsemi vinnuveitanda, samkvæmt frumvarpi félags- og barnamálaráðherra. 

Miðað við það geta starfsmenn íþróttafélaga, þjálfarar og aðrir á launaskrá viðkomandi félags sótt um hlutagreiðslur komi til skerts starfshlutfalls. Gert er ráð fyrir að þær geti numið frá 20-75% skerðingu á móti starfshlutfalli starfsmanna. Komi til skerðingar þarf starfsmaður að semja við yfirmann sinn og sækja að því loknu um greiðslur vegna minna starfshlutfalls.

Í stuttu máli:

 • Hlutagreiðslur greiddar samhliða allt að 75% minna starfshlutfalli.
 • Laun frá vinnuveitanda og greiðslu bóta samanlagt geta aldrei numið hærri fjárhæð en 90% af meðaltali heildarlauna launamanns.
 • Miðað er við meðaltal launa síðustu þriggja mánaða áður en launamaður missti starf sitt að hluta.
 • Þak á samanlagðar bætur og laun nema 700.000 krónum.
 • Einstaklingur með 400.000 krónur í launa eða minna á mánuði getur fengið greitt 100% launa sinna.
 • Gildistími frumvarpsins er frá 15. mars 2020 til 31. maí 2020.

Sjá nánar: 

http://umfi.is/utgafa/frettasafn/ithrottafelog-geta-nytt-hlutagreidslur/

Hvernig fer með æfingagjöld ef félög þurfa að fella niður æfingar til lengri tíma?

ÍSÍ og UMFÍ hafa leitað ráðgjafar varðandi endurgreiðslu æfingagjalda.

Samkvæmt þeirri ráðgjöf eru þessar aðstæður sem nú eru uppi dæmi um ytri atvik sem ekki voru fyrirséð og ekki unnt að koma í veg fyrir. Sú staðreynd að íþróttafélög geta ekki veitt þjónustu sína telst því almennt ekki vanefnd gagnvart iðkendum. Iðkendur geta því ekki krafist þess að æfingar fari fram með hefðbundnu sniði né krafist skaðabóta vegna þess að æfingar hafa fallið niður. Hins vegar þarf að koma til móts við iðkendur vegna þess tímabils sem æfingar liggja niðri.
 
ÍSÍ og UMFÍ mæla með því að félögin haldi áfram að þjónusta iðkendur með fjar- og heimaæfingum eins og best er kostur. Þá er einnig mælt með því að félögin komi til móts við iðkendurna og forráðamenn þeirra með því að lengja æfingatímabilið eða bjóða upp á aukaæfingar og/eða námskeið. Tímalengd og fyrirkomulag ræðst af því hversu mikla þjónustu félögin hafa getað veitt á meðan samkomubannið varir.

ÍSÍ og UMFÍ leggja áherslu á í tilmælum sínum að ábyrgð og ákvörðun um tilhögun og ráðstöfun æfingagjalda er alfarið á forræði aðildarfélaganna sjálfra og/eða deilda þeirra.

Sjá nánar: Frétt um tilmæli varðandi fyrirspurn um endurgreiðslu æfingagjalda.

Hvað gerum við með ársfundi sambandsaðila UMFÍ?

Samkomubannið takmarkast við að 20 manns séu samankomnir á einum stað. 

Æskilegt er að leita leiða til að halda fundum fáum og takmarka fjölda fundargesta.

Ráðlegra er að á meðan samkomubannið gildir að bjóða fólki fremur upp á fjarfundi hvort heldur er af skrifstofu eða heiman frá viðkomandi.

ÍSÍ og UMFÍ hafa í sameiningu ákveðið að framlengja frest til að skila inn starfsskýrslum í Felix til 1. júní næstkomandi.

Þau íþróttafélög sem hafa tök á að skila fyrr eru góðfúslega beðin um að ganga frá skilum eins fljótt og auðið er. Það flýtir fyrir úrvinnslu gagna.

 

Hver eru áhrif samkomubanns á skil á ársskýrslum til UMFÍ?

ÍSÍ og UMFÍ hafa í sameiningu ákveðið að framlengja frest til að skila inn starfsskýrslum í Felix til 1. júní næstkomandi.

Þau íþróttafélög sem hafa tök á að skila fyrr eru góðfúslega beðin um að ganga frá skilum eins fljótt og auðið er. Það flýtir fyrir úrvinnslu gagna.

UMFÍ veitir frekari upplýsingar í síma  568 2929 og í tölvupósti á netfanginu umfi@umfi.is.

Hvað með aðra fundi sambandsaðila UMFÍ og aðildarfélaga þeirra?

Samkomubann heilbrigðisyfirvalda takmarkast við að 20 manns séu samankomnir á einum stað og tveir metrar á milli hvers einstaklings. 

Æskilegt er að leita leiða til að halda fundum fáum eða fella þá niður og takmarka fjölda fundargesta.

Ráðlegra er að á meðan samkomubannið gildir að bjóða fólki fremur upp á fjarfundi hvort heldur er af skrifstofu eða heiman frá viðkomandi.

Almennar upplýsingar

Hvernig get ég varið mig og aðra gegn veirunni?

Mikilvægast er að þvo sér vel og oft um hendurnar með vatni og sápu í lágmark 20 sekúndur eða nota handspritt. Þegar þú mætir í vinnu eða kemur heim skaltu byrja á að þvo hendur vel og vandlega. Svo er góð regla að forðast náin samskipti við aðra sem eru með einkenni kvefs, eins og hnerra eða hósta og halda sig í minnst tveggja metra fjarlægð.

Ef þú þarft að hósta eða hnerra er betra að gera það í olnbogabótina en ekki í hendurnar eða út í loftið. Sýndu sérstaka aðgát við algenga snertifleti á fjölförnum stöðum, s.s. handrið, lyftuhnappa, snertiskjái, greiðsluposa og hurðarhúna. Heilsaðu með brosi frekar en handabandi.

 

Upplýsingar af síðunni covid.is

Hvað geri ég ef ég held að ég sé smitaður af veirunni?

Hafðu samband við Læknavaktina í síma 1700, heilsugæsluna þína eða netspjall á heilsuvera.is og fáðu ráðleggingar. 

Ekki fara beint á heilbrigðisstofnun,heldur hringdu fyrst og fáðu leiðbeiningar. 

Upplýsingar af síðunni covid.is

Hver eru einkenni smits?

Þú getur varið þig og aðra gegn smiti með því að fylgja þessum ráðum.

 

 • Þvoðu hendur þínar reglulega með vatni og sápu, minnst 20 sekúndur í hvert skipti.

 

 • Ef vatn og sápa eru utan seilingar er gott að nota handspritt, til dæmis þegar þú hefur notað greiðslukort eða komið við fleti sem margir snerta, svo sem hurðarhúna. Á vef landlæknis eru góðar upplýsingar um hvernig gæta má varúðar gegn sýkingum.

 

 • Ef þú þarft að hósta eða hnerra skaltu nota olnbogabótina eða einnota klúta. Þannig kemurðu í veg fyrir að úði fari á hendur. Gættu þess að hósta eða hnerra ekki á aðra.

 

 • Takmarkaðu náin samskipti við annað fólk, t.d. handabönd og faðmlög. Finndu aðrar leiðir til þess að heilsa, sem ekki fela í sér snertingu.

 

 • Reyndu að bera ekki hendur upp að andlitinu, sérstaklega augum, nefi og munni.

 

 • Þrífðu oftar fleti sem eru mikið notaðir.

 

 • Ef þú ert eldri borgari eða með ákveðna undirliggjandi sjúkdóma er ráðlagt að halda sig fjarri mannamótum og fjöldasamkomum.

 

 • Forðastu að umgangast fólk sem er með einkenni sem minna á flensu.

 

Upplýsingar af vef Embættis landlæknis

Fréttir

Fréttasafn

Tölur úr hreyfingunni

94

Um 94% Íslendinga eru meðlimir í UMFÍ. Félagsmenn eru um 300 þúsund.

Innan UMFÍ eru 47% konur og 53% karlar

99

99% gesta á Unglingalandsmóti 2019 mæla með því við aðra.